Eredienst op zondagochtend

Zondagochtend eredienst

Iedere zondagochtend houden wij een eredienst. Iedereen die hier aan deel wil nemen is van harte welkom.

Hoe wij de eredienst vieren

In de eredienst is het voor iedere vrij om een lied op te geven, een gebed uit te spreken of een woordverkondiging door te geven. We zingen tijdens de samenzang liederen uit Opwekking, Joh. de Heer, Glorieklokken, Geestelijke Liederen, e.a. en hebben begeleiding van een piano, gitaar en regelmatig ook met Hammond orgel en Cajon. In het eerste kwartier van de dienst zingen we samen met de kinderen, we openen daarna gezamenlijk met gebed. De kinderen tot 12 jaar gaan dan naar de creche (iedere zondag) of de zondagschool (eens per 2 weken).

Avondmaal

Tussen circa 10:15 uur en 11:15 uur zingen we vooral veel liederen samen en is er een woordverkondiging. Daarna delen wij iedere zondag brood en beker tijdens het avondmaal. Wanneer je een persoonlijke keuze voor Jezus Christus hebt gemaakt mag je hieraan deelnemen.