Bijbeluitleg met Hoite Slagter (Stichting Morgenrood) en samenzang.

We beginnen met het zingen van enkele liederen die door de aanwezigen opgegeven mogen worden. Daarna openen we de avond en volgt een bijbeluitleg door Hoite Slagter. Daarna volgt er een kort koffie pauze. Na de pauze bespreken we samen (in groepjes) de highlights en behandelen we vragen. We sluiten de avond af met een lied en dankgebed.

De thema avonden bij de VvG Nieuwlande zijn meer dan een dienst. Samen besteden we een avond aan de bijbel en leren van elkaar uit Gods Woord. De avond is vrij toegankelijk en staat open voor iedereen die geïnteresseerd is.