Geen samenkomsten vanaf 20 december 2020

Vanaf 20 december 2020 zullen er tijdelijk geen samenkomsten zullen zijn.

Het spreekt voor zich dat wij het jammer vinden dat we elkaar opnieuw een aantal weken niet “live” zullen zien. Maar we mogen elkaar blijven bemoedigen in deze tijd. Paulus wijst ons hier in Filippenzen 2 ook op: “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.”

Achter de schermen denken we na over het organiseren van een of meerdere online (zang)diensten. We hopen daar de komende week iets over te kunnen zeggen en elkaar snel weer te ontmoeten.