Met Kerst vieren we dat Jezus is geboren. Bij het Paasfeest herdenken we dat Jezus uit de dood opstond nadat Hij op Goede Vrijdag was gekruisigd. Met Hemelvaart dat Jezus Christus terug ging naar Zijn hemelse Vader. En Pinksteren? Dan vieren wij dat de gelovigen voor het eerst de Heilige Geest, de Trooster zoals Jezus het noemt, ontvangen. Pinksteren is een bijzonder feest omdat het zo lastig is voor te stellen: een Goddelijke Trooster, die jou als mens komt versterken.

Na Pinksteren kwamen de eerste gelovigen dagelijks bij elkaar. Lucas schrijft in het boek Handelingen dat zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. “Volharden” betekent: tot het einde toe volhouden en je niet af laten lijden of ermee ophouden. Als je dit zo leest klinkt het misschien wel wat zwaar, maar dat was het absoluut niet. Iets verderop lezen wij dat ze dit deden met vreugde en in eenvoud van hart. Hoe dat kan? Omdat ze de Heilige Geest hadden ontvangen!

Ken je dat? De ervaring dat je iedere dag iets dichter bij God leeft? Dat Jezus Christus jou persoonlijk troost en versterkt? Misschien doet hij dat via iemand anders. Of via omstandigheden waarin je terecht bent gekomen. God laat alle dingen meewerken om jou dichter bij Hem te krijgen. Geloof je dat? Dan mag je erop vertrouwen dat jouw leven in Zijn hand verborgen is. Beschermd voor nu en in de eeuwigheid.

Lees hier meer over Pinksteren in de bijbel.