Nederlands is een mooie taal. Maar soms lees je een woord in een andere taal en zie je opeens een diepere betekenis. Opgroeien is zo’n woord, “grow up’ in het engels. Niet zomaar groeien, maar naar boven groeien.

In de brief aan de gemeente in Efeze schrijft de apostel Paulus in hoofdstuk 4 daar ook over. Namelijk dat wij in alle dingen toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. In het algemeen kun je alle dingen lezen als: alle omstandigheden en situaties. Je komt het begrip alle dingen vaker tegen in de bijbel, bijvoorbeeld in Openbaring 21:5, I Thess. 5:21 en Filippenzen 4:13.

Dit jaar merken we dat omstandigheden en situaties zomaar kunnen wijzigen en op een manier die je nauwelijks had kunnen bedenken. In al die dingen kunnen we blijven toegroeien naar Christus, mits we in liefde vast blijven houden aan de waarheid.

Gelukkig hoeven we dit niet in ons eentje te doen! De Heer heeft ons broeders en zusters gegeven om elkaar toe te rusten en meer kennis van de Zoon van God te krijgen. Het doel is dat we daarin volwassen worden, steeds meer naar Hem gericht en steeds minder gefocust op de situaties en omstandigheden. Want doen we dat wel, dan is de kans groot dat we heen en weer geslingerd gaan worden door de golven van de omstandigheden, meegesleurd worden door winden van leer of zelfs door list en bedrog gaan dwalen.

Als binnenkort de samenkomsten weer beginnen zullen we misschien wel weer even moeten wennen. Niet op je eigen moment een online dienst uitzoeken, maar ’s zondags om 10:00 uur weer “live” samenkomen met broeders en zusters. Het is goed om dan nog eens Efeze 4:11-16 te lezen. Bedenk daarbij dat de Heer anderen kan inzetten om jou toe te rusten, maar dat hij jou ook kan gebruiken om anderen te versterken.

En vergeet dan ook niet het laatste vers: Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.