Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid

Scholieren en studenten krijgen rond deze tijd hun studieresultaten. Geslaagd? Over? Of toch nog een jaartje extra studeren? Ondanks de Coronaperiode heb je op school de resultaten grotendeels zelf in de hand. En dat is maar goed ook, het zou toch raar zijn als iemand anders willekeurig zou bepalen of je wel of niet overgaat. En zo kun je ook je persoonlijke doelen gaan stellen: wat wil jij bereiken in je leven? Én, wat moet je daarvoor doen en laten?

Doel en middelen. Het is belangrijk om die helder te hebben en dat is nog niet zo eenvoudig. Ze worden vaak verwisseld. Uit de bijbel blijkt dat het doel van de Here Jezus Christus is om Gods wil te doen. Dat klinkt voor een modern mens misschien wat “slaafs”. Maar als je de Bergrede in Matteus 7  leest dan schetst Jezus 2 opties: bouw je op een gedegen fundament of bouw je op drijfzand? De wil doen van God de Vader betekent: vertrouw je toe aan de bouwmeester die een fundament heeft gelegd waarop je kunt bouwen.

Toch kiezen we niet altijd het kronkelige, smalle pad van het geloof. Je kent het wel: “maar ik heb ook nog mijn eigen verstand om keuzes te maken”. Weet dan dat God’s liefde en genade voor jou onbeperkt is. Lees Hebreeën 13 ook maar eens: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat je niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.