Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid

Scholieren en studenten krijgen rond deze tijd hun studieresultaten. Geslaagd? Over? Of toch nog een jaartje extra studeren? Ondanks de Coronaperiode heb je op school de resultaten grotendeels zelf in de hand. En dat is maar goed ook, het zou toch raar zijn als iemand anders willekeurig zou bepalen of je wel of niet overgaat. En zo kun je ook je persoonlijke doelen gaan stellen: wat wil jij bereiken in je leven? Én, wat moet je daarvoor doen en laten?

Doel en middelen. Het is belangrijk om die helder te hebben en dat is nog niet zo eenvoudig. Ze worden vaak verwisseld. Uit de bijbel blijkt dat het doel van de Here Jezus Christus is om Gods wil te doen. Dat klinkt voor een modern mens misschien wat “slaafs”. Maar als je de Bergrede in Matteus 7  leest dan schetst Jezus 2 opties: bouw je op een gedegen fundament of bouw je op drijfzand? De wil doen van God de Vader betekent: vertrouw je toe aan de bouwmeester die een fundament heeft gelegd waarop je kunt bouwen.

Toch kiezen we niet altijd het kronkelige, smalle pad van het geloof. Je kent het wel: “maar ik heb ook nog mijn eigen verstand om keuzes te maken”. Weet dan dat God’s liefde en genade voor jou onbeperkt is. Lees Hebreeën 13 ook maar eens: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat je niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.

Jong, verliefd en in verwachting

Wat een geluk! Jong, verliefd én zwanger. Wanneer je als verliefd stel met een kinderwens te horen krijgt dat de vrouw zwanger is raak je even in de wolken. Een baby! En als het je eerste kindje is begint ook al het vooruitkijken, plannen, voorbereiden en dromen over de toekomst. Wordt het een meisje of een jongetje? Op wie lijkt het kindje? En in gedachten ben je samen al van alles aan het doen.

Gelukkig heb je nog 9 maanden, want er moet nog een boel gebeuren. Langzaam groeien jullie naar de bevalling toe. Het is maar goed dat je weet wat er gaat gebeuren: groeien, baren en dan… leven!

In de bijbel komen zwangerschap en bevalling ook voor. Een bekende plek is Psalm 139: “Nog voordat ik bestond kende U mijn naam”. Of Psalm 71:6 “Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven”. Bemoedigende teksten waar iedere gelovige op mag bouwen.

Baren, of bevallen, betekent ‘voortbrengen’ of ‘veroorzaken, teweegbrengen’. Er moet een baby voortgebracht worden. Als een bevalling moeilijk gaat kan de vrouw in barensnood komen met angst en benauwdheid. Uiteindelijk komt het nieuwe leven. Maar als je niet zou weten dat de bevalling met pijn en moeite gepaard gaat kun je voor een enorme verrassing komen te staan.

In Openbaring (let op het woordje “baren” in openbaring) staat dat de schepping verlangt naar het openbaar worden van de zonen Gods. Paulus schrijft in Romeinen 8 ook dat de schepping zucht, net alsof het in barensnood is. Ook hier moet iets voortgebracht, veroorzaakt worden. Misschien herken je het als je om je heen kijkt. De aandacht voor God verdwijnt steeds meer, het lijkt erop dat de wereld zich afkeert van God en de Here Jezus niet wil leren kennen. Weet dan dat deze dingen voorspeld zijn en ook gebeuren moeten. Het is geen verrassing voor de gelovige, het is nodig voordat de openbaring van Jezus Christus zal komen.

En jij? Zie jij ook dat er iets groeit in de wereld? Weet dan dat er ook een bevalling komt. Wanneer weten we niet. Maar in alle dingen mag jij je hoop op Jezus Christus stellen. Hij wil bij jou zijn en is niet ver weg: Want dit Woord is heel dicht bij jou, in je mond en in je hart, om het te doen! (Deuteronium 30:14).

Ik wens je weer een goede zondag!

Grow up

Soms lees je een woord in een andere taal en zie je opeens een diepere betekenis. Opgroeien is zo’n woord, “grow up’ in het engels. Niet zomaar groeien, maar naar boven groeien.

Pinksteren

Met Kerst vieren we dat Jezus is geboren. Bij het Paasfeest herdenken we dat Jezus uit de dood opstond nadat Hij op Goede Vrijdag was gekruisigd. Met Hemelvaart dat Jezus Christus terug ging naar Zijn hemelse Vader. En Pinksteren? Dan vieren wij dat de gelovigen voor het eerst de Heilige Geest, de Trooster zoals Jezus […]

Veel eindexamen leerlingen weten al of ze geslaagd zijn, maar voor de meeste scholieren komen er nog een paar spannende weken aan: “Ben ik wel of niet over?”. Er wordt door docenten bij de overgangsbeoordeling niet alleen naar cijfers gekeken maar ook naar houding en gedrag. Kun je het? Oftewel, ben je bekwaam? Menig scholier zal nu denken: “Wat vaag. Ik ga nu niet naar school, hoe weet ik of ik het wel goed heb gedaan?". Maar als dan het verlossende bericht komt dat je over bent gegaan valt er een last van je schouders. Geen onzekerheid meer, eindelijk vrij! De gemeente in Kolosse krijgt in de bijbel ook zo’n soort bericht. Die gemeente bestond uit gewone mensen, zoals jij en ik. Ze hadden hun geloof op de Here Jezus Christus gericht. De apostel Paulus schrijft aan hen: God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Als gelovige ben je door God apart gezet, op een hemelse plek bij de Here Jezus Christus. De duisternis is misschien niet weg uit je leven, maar het heeft geen macht meer. Je bent overgezet. Vergelijk het met dit: je schooljaar is nog niet helemaal voorbij maar jij hebt al bericht dat je over bent. De cijferlijst heeft dan geen macht meer over je. Je zit nog wel in dezelfde klas en misschien moet je ook nog wel opdrachten inleveren, maar je weet dat je eigenlijk al over bent. Ken je dat gevoel? En weet je wat helemaal mooi is? In versie 12 van dit hoofdstuk staat dat God, de Vader ons bekwaam gemaakt heeft. Je hoeft je niet te bewijzen én Hij zal je wijsheid en kracht geven. Vertrouw jezelf iedere dag volledig aan Hem toe en je zult ervaren wat het is om te leven vanuit Gods Liefde. Hoe onrustig en onbegrijpelijk de wereld om je heen ook is. https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/kolossenzen/1/

Over!

Veel eindexamen leerlingen weten al of ze geslaagd zijn, maar voor de meeste scholieren komen er nog een paar spannende weken aan: “Ben ik wel of niet over?”.

Er wordt door docenten bij de overgangsbeoordeling niet alleen naar cijfers gekeken maar ook naar houding en gedrag. Kun je het? Oftewel, ben je bekwaam? Menig scholier zal nu denken: “Wat vaag. Ik ga nu niet naar school, hoe weet ik of ik het wel goed heb gedaan?”. Maar als dan het verlossende bericht komt dat je over bent gegaan valt er een last van je schouders. Geen onzekerheid meer, eindelijk vrij!

De gemeente in Kolosse krijgt in de bijbel ook zo’n soort bericht. Die gemeente bestond uit gewone mensen, zoals jij en ik. Ze hadden hun geloof op de Here Jezus Christus gericht. De apostel Paulus schrijft aan hen: God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Als gelovige ben je door God apart gezet, op een hemelse plek bij de Here Jezus Christus. De duisternis is misschien niet weg uit je leven, maar het heeft geen macht meer. Vergelijk het met dit: je schooljaar is nog niet helemaal voorbij maar jij hebt al bericht dat je over bent. De cijferlijst heeft dan geen macht meer over je. Je zit nog wel in dezelfde klas en misschien moet je ook nog wel opdrachten inleveren, maar je weet dat je eigenlijk al over bent. Ken je dat gevoel?

En weet je wat helemaal mooi is? In versie 12 van dit hoofdstuk staat dat God de Vader ons bekwaam gemaakt heeft. Je hoeft je niet te bewijzen én Hij zal je wijsheid en kracht geven. Vertrouw jezelf iedere dag volledig aan Hem toe en je zult ervaren wat het is om te leven vanuit Gods Liefde. Hoe onrustig en onbegrijpelijk de wereld om je heen ook is.

Lees hier Kolossenzen 1

Huisarrest

2 maanden thuiszitten in geen pretje, maar 2 jaar huisarrest is andere koek. En wat doe je dan als er geen internet is? Dan ontvang je mensen bij je thuis of je gaat brieven schrijven naar vrienden en bekenden. Dat is ook precies wat de apostel Paulus ging doen toen hij thuis in Rome gevangen zat.

Tijdens zijn huisarrest zendt Paulus een brief aan de christengemeente in de stad Filippi. De broeders en zusters in deze gemeente heeft hij in zijn hart gesloten en ze leven ontzettend met Paulus mee. Ze steunen hem in zijn gevangenschap, bij de verdediging voor de Romeinse rechter en in het evangelie. Paulus zegt letterlijk: “jullie zijn deelgenoten van mijn genade”. Kun jij ook zeggen dat de genade van God jouw genade is geworden? Of twijfel je nog? Een kind van God hoeft niet te twijfelen aan Gods genadegift. Een kind van God mag zeggen: Uw genade is mijn genade geworden!

Maar daar blijft het niet bij. Je kunt genade ervaren en daarna gewoon weer doorgaan alsof er niets aan de hand is. Paulus bidt dat de liefde van de Filippenzen gaat groeien in kennis en fijngevoeligheid zodat ze kunnen onderscheiden wat werkelijk van belang is. Een gebed dat we elkaar ook mogen toebidden.

Lees de brief van Paulus in de Basis Bijbel

Hoop

Hoop is een woord dat je best wel vaak hoort. Hoop op vrijheid, hoop om weer “open te mogen”, hoop om mensen te ontmoeten. De bijbel kent dit woord ook. Hoop, samen met geloof en liefde vormt dit het fundament van het geloofsleven.

De apostel Petrus schrijft dat God onze Vader wil zijn, maar dat we daarvoor opnieuw geboren moeten worden. Best wel logisch, iemand wordt immers pas vader als er een kind geboren is. Onze hemelse Vader wil dat zijn kinderen hier op aarde een levende hoop zijn, een getuigenis dat God zijn plan niet loslaat. Oftewel: reken erop, het komt goed!

Er bestaat niet zoiets als een dode hoop. Het tegenovergestelde van levende hoop zou je passieve hoop kunnen noemen: je hoopt wel ergens op maar je doet er weinig aan. Veel mensen hebben een passieve hoop: “als datgene waarop ik hoop lukt is het mooi meegenomen en anders maar niet…” Maar dat is niet het soort hoop dat een kind van God heeft. Een levende hoop gaat samen met een levende relatie met God de Vader, bijvoorbeeld door gebed. Gods Geest zal dan met je aan de slag gaan. Dan word je een levende hoop, een levend getuigenis van Gods liefde.

Maar waar hoop je dan op? Petrus schrijft: een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor jou! Oftewel een erfenis die niet weggaat en niet minder wordt. En God zelf bewaakt jou zodat je die erfenis zult ontvangen.

Dat gaat verder dan hopen dat de sportschool weer opengaat of dat je deze zomer een festival kunt bezoeken.

Levende hoop geeft zegen, voor jezelf en voor je geestelijke broers en zussen. En bovenal een vooruitzicht op een toekomst die alle aardse zorgen overstijgt.

Ik wens je Gods nabijheid en een gezegende week toe!

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.’

1 Petrus 1:3-5

Lockdown

“Wat mij betreft mag het allemaal wel wat minder”, hoorde ik de afgelopen week regelmatig. “Jij ziet toch ook dat het best goed gaat? Of niet dan?”

Wat wij zien is niet altijd de werkelijkheid. Toen in maart de eerste Corona gevallen werden gemeld waren er al heel veel mensen besmet. Maar we zagen dat nog niet.

Bij God is dat anders. Hij ziet ons van buiten én van binnen. Hij weet hoe het echt is. En beoordeelt je niet op wat je doet, maar of je Hem vertrouwt met je hart. Dat kan niemand anders, zelfs je beste vriend of vriendin niet.

God de Vader zag dat het zondevirus de wereld overwoekerde. Zelfs de wetten en offers uit het oude testament werkten niet meer als lockdown maatregelen. En toen kon alleen nog maar het ultieme genezingsmiddel ingezet worden: Jezus Christus. Door genade en wedergeboorte maakt Hij ons vrij van de zonde.

Jezus overwon de dood. Halleluja! Daardoor ben je bevrijd van het zondevirus. Laat Gods genade exponentieel groeien in je leven. Niks “flatten The curve”, maar oneindige liefde!

Jezus Overwinnaar!

Ik deelde in een vorige blog dat Jozef en Maria meer kinderen kregen na Jezus, in ieder geval een aantal zonen. In Johannes 7 staat dat deze broers niet geloofden dat Jezus de Messias (redder, zoon van God) was. Best teleurstellend als je eigen familie je niet ziet zoals je bent.

Nadat Pasen leeft Jezus nog 40 dagen hier op aarde. Hij legt daarin uit wat Gods plan is, dat noemt Hij het Koninkrijk van God. Dan wordt Hij opgenomen: de Hemelvaart. Na de Hemelvaart gaan de discipelen, vrienden en familie terug naar de bovenzaal. De plek waar Jezus ook het laatste avondmaal vierde. Bij deze groep zijn nu ook de broers van Jezus!

Soms gaan ding anders of langzamer dan je zelf wilt. Hadden die broers niet direct Jezus kunnen vertrouwen? Nu is het te laat…

Maar God denkt anders. Hij is geduldig en kijkt verder. Voor Hem is de dood de start van een nieuw leven. Sterker nog: de doop is het teken dat je die “lijn” nu al mag passeren. Met Christus opgestaan uit de dood begint je nieuwe leven op het moment dat jij je hart aan de Heer geeft!

Jezus Overwinnaar!

Empty… or not?

The churches are empty,
The schools are empty,
The shelves are empty.
But that’s OK because
The tomb is empty too!

The theaters are empty,
The arenas are empty,
The offices are empty.
But that’s OK because
The grave is empty too!

Don’t touch your face,
Don’t touch your mouth,
Don’t touch your eyes.
That’s OK because
He touched my life.

Wipe clean your house,
Wipe clean your car,
Wipe clean your food.
Yes, and Jesus
Wiped clean my heart.

The President said
Stay safe, Stay home,
The Governor said
Stay safe, Stay home,
The Doctors said
Stay safe, Stay home.
Jesus said
You’re safe,
Your heart is my home.

The tiny, invisible enemy may be here for now, But My God is Real, Bigger and Forever!

Gedeeld door Bert Verkerk (jeugdspreker, wiskunde docent)