Berichten

Huisarrest

2 maanden thuiszitten in geen pretje, maar 2 jaar huisarrest is andere koek. En wat doe je dan als er geen internet is? Dan ontvang je mensen bij je thuis of je gaat brieven schrijven naar vrienden en bekenden. Dat is ook precies wat de apostel Paulus ging doen toen hij thuis in Rome gevangen zat.

Tijdens zijn huisarrest zendt Paulus een brief aan de christengemeente in de stad Filippi. De broeders en zusters in deze gemeente heeft hij in zijn hart gesloten en ze leven ontzettend met Paulus mee. Ze steunen hem in zijn gevangenschap, bij de verdediging voor de Romeinse rechter en in het evangelie. Paulus zegt letterlijk: “jullie zijn deelgenoten van mijn genade”. Kun jij ook zeggen dat de genade van God jouw genade is geworden? Of twijfel je nog? Een kind van God hoeft niet te twijfelen aan Gods genadegift. Een kind van God mag zeggen: Uw genade is mijn genade geworden!

Maar daar blijft het niet bij. Je kunt genade ervaren en daarna gewoon weer doorgaan alsof er niets aan de hand is. Paulus bidt dat de liefde van de Filippenzen gaat groeien in kennis en fijngevoeligheid zodat ze kunnen onderscheiden wat werkelijk van belang is. Een gebed dat we elkaar ook mogen toebidden.

Lees de brief van Paulus in de Basis Bijbel

Hoop

Hoop is een woord dat je best wel vaak hoort. Hoop op vrijheid, hoop om weer “open te mogen”, hoop om mensen te ontmoeten. De bijbel kent dit woord ook. Hoop, samen met geloof en liefde vormt dit het fundament van het geloofsleven.

De apostel Petrus schrijft dat God onze Vader wil zijn, maar dat we daarvoor opnieuw geboren moeten worden. Best wel logisch, iemand wordt immers pas vader als er een kind geboren is. Onze hemelse Vader wil dat zijn kinderen hier op aarde een levende hoop zijn, een getuigenis dat God zijn plan niet loslaat. Oftewel: reken erop, het komt goed!

Er bestaat niet zoiets als een dode hoop. Het tegenovergestelde van levende hoop zou je passieve hoop kunnen noemen: je hoopt wel ergens op maar je doet er weinig aan. Veel mensen hebben een passieve hoop: “als datgene waarop ik hoop lukt is het mooi meegenomen en anders maar niet…” Maar dat is niet het soort hoop dat een kind van God heeft. Een levende hoop gaat samen met een levende relatie met God de Vader, bijvoorbeeld door gebed. Gods Geest zal dan met je aan de slag gaan. Dan word je een levende hoop, een levend getuigenis van Gods liefde.

Maar waar hoop je dan op? Petrus schrijft: een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor jou! Oftewel een erfenis die niet weggaat en niet minder wordt. En God zelf bewaakt jou zodat je die erfenis zult ontvangen.

Dat gaat verder dan hopen dat de sportschool weer opengaat of dat je deze zomer een festival kunt bezoeken.

Levende hoop geeft zegen, voor jezelf en voor je geestelijke broers en zussen. En bovenal een vooruitzicht op een toekomst die alle aardse zorgen overstijgt.

Ik wens je Gods nabijheid en een gezegende week toe!

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.’

1 Petrus 1:3-5

Lockdown

“Wat mij betreft mag het allemaal wel wat minder”, hoorde ik de afgelopen week regelmatig. “Jij ziet toch ook dat het best goed gaat? Of niet dan?”

Wat wij zien is niet altijd de werkelijkheid. Toen in maart de eerste Corona gevallen werden gemeld waren er al heel veel mensen besmet. Maar we zagen dat nog niet.

Bij God is dat anders. Hij ziet ons van buiten én van binnen. Hij weet hoe het echt is. En beoordeelt je niet op wat je doet, maar of je Hem vertrouwt met je hart. Dat kan niemand anders, zelfs je beste vriend of vriendin niet.

God de Vader zag dat het zondevirus de wereld overwoekerde. Zelfs de wetten en offers uit het oude testament werkten niet meer als lockdown maatregelen. En toen kon alleen nog maar het ultieme genezingsmiddel ingezet worden: Jezus Christus. Door genade en wedergeboorte maakt Hij ons vrij van de zonde.

Jezus overwon de dood. Halleluja! Daardoor ben je bevrijd van het zondevirus. Laat Gods genade exponentieel groeien in je leven. Niks “flatten The curve”, maar oneindige liefde!

Empty… or not?

The churches are empty,
The schools are empty,
The shelves are empty.
But that’s OK because
The tomb is empty too!

The theaters are empty,
The arenas are empty,
The offices are empty.
But that’s OK because
The grave is empty too!

Don’t touch your face,
Don’t touch your mouth,
Don’t touch your eyes.
That’s OK because
He touched my life.

Wipe clean your house,
Wipe clean your car,
Wipe clean your food.
Yes, and Jesus
Wiped clean my heart.

The President said
Stay safe, Stay home,
The Governor said
Stay safe, Stay home,
The Doctors said
Stay safe, Stay home.
Jesus said
You’re safe,
Your heart is my home.

The tiny, invisible enemy may be here for now, But My God is Real, Bigger and Forever!

Gedeeld door Bert Verkerk (jeugdspreker, wiskunde docent)

De eerstgeborene

Met Pasen eten we eieren als teken van nieuw leven. Het paasfeest zoals dat tegenwoordig gevierd wordt is een mengeling van diverse oude gebruiken en feesten. Maar de echte betekenis wordt steeds onduidelijker.

In de bijbel staat dat de Israëlische feesten een schaduw zijn van dingen die God later zal gaan doen. Je ziet hierdoor een beeld van de toekomst, maar het is nog niet ingekleurd.

Ons Pasen valt samen met het Israëlische Pascha. Op dat feest wordt een lam als offer geslacht. Met het bloed van het lam werden de eerstgeborenen van de Israëlieten gespaard tijdens de 10e plaag in Egypte. Hierdoor konden de eerstgeborenen naar het beloofde land.

Pascha is ook het ook het begin van het feest van de ongezuurde broden. Dit feest houdt in dat alle gist en zuurdesem verwijderd moet worden uit het huis en dat je 7 dagen rein eet, zoals Matzes maar bijvoorbeeld ook geen bier meer. Gist zorgt ervoor dat er lucht ontstaat in je voedsel via een chemische reactie. Je kunt dit geestelijk zien als: na Pasen neemt de Heer de bron van de zonde (gist) weg. In dit feest wordt ook de eerste oogst van het land (gerst) aan God geschonken. Jezus is de eerste die opstand uit de dood. En dus ook de eerstgeborene.

Met 2 ezels op pad

Vandaag is het Palmpasen, de zondag voor de kruisiging. Jezus kwam toen op een ezel Jeruzalem binnen en de mensen juichten hem toe. Ze legden als eerbetoon palmtakken op de grond, vandaar die naam.

Maar wist je dat Jezus met 2 Ezels kwam? Een ezelin en haar veulen? De ezelin moest de lasten dragen, terwijl het veulen de Here Jezus droeg. Best bijzonder dat een veulen zomaar toeliet dat het bereden werd.

Maar dit is ook een mooi beeld voor gelovigen: draag je het geloof als een last met regeltjes, maar zonder Jezus? Of neem je Jezus met je mee? Er staat in de bijbel dat Jezus zegt: “Mijn last is licht en Mijn juk is zacht”. Tsja, als dan ook nog eens op de juiste weg wordt geleid is de keuze vrij simpel. Kies voor het geloof en vertrouwen op Jezus Christus!

Ongelooflijk!

Als je een maand geleden had gezegd dat we met zijn allen thuis zouden zitten had je vast gedacht: Wat? Dat kan niet! Maar nu zitten we met allen al 2 weken thuis (de meesten dan…).

In de tijd van de Here Jezus gebeurden ook ongelooflijke dingen: ‘Het liep tegen de tijd van het Loofhuttenfeest. Daarom zeiden zijn broers tegen Hem: ‘U moet hier niet blijven. Ga naar Judea, dan kunnen uw leerlingen daar ook zien wat voor geweldige dingen U doet. Wie bekend wil worden, kan niet achter de schermen blijven. Als U werkelijk zo groot bent, laat het dan aan de wereld zien.’ Want ook zijn broers geloofden niet dat Hij de Christus was.’ – Lees Johannes‬ ‭7:2-5‬ ‭HTB‬‬

Zelfs de eigen broers van Jezus geloofden Hem niet? Je kunt je nu misschien voorstellen dat iets wat echt totaal ongeloofwaardig lijkt toch echt is. Denk bijvoorbeeld aan alle mensen die vorige week op het strand liepen… Wat zullen de broers van Jezus gedacht hebben toen ze Zijn wonderen zagen?

Over een paar weken vieren we Pasen. Voor de familie en volgelingen van Jezus waarschijnlijk ook onbegrijpelijk. Maar wel waar. Het was waar dat hij stierf, maar ook dat Hij opstond. Voor redding van de hele wereld. Als je nu verlangt naar het einde van Corona, dan kun je dat wel een beetje vergelijken met Pasen. Hoe zou het zijn om weer vrij te zijn en alles te mogen doen? Dat is ook de bevrijdingsboodschap van Pasen: hoe zou het zijn als iedereen in Jezus Christus gelooft en in vrijheid, zonder zonde en ziekte, met God mag leven?