Hoop

Hoop is een woord dat je best wel vaak hoort. Hoop op vrijheid, hoop om weer “open te mogen”, hoop om mensen te ontmoeten. De bijbel kent dit woord ook. Hoop, samen met geloof en liefde vormt dit het fundament van het geloofsleven.

De apostel Petrus schrijft dat God onze Vader wil zijn, maar dat we daarvoor opnieuw geboren moeten worden. Best wel logisch, iemand wordt immers pas vader als er een kind geboren is. Onze hemelse Vader wil dat zijn kinderen hier op aarde een levende hoop zijn, een getuigenis dat God zijn plan niet loslaat. Oftewel: reken erop, het komt goed!

Er bestaat niet zoiets als een dode hoop. Het tegenovergestelde van levende hoop zou je passieve hoop kunnen noemen: je hoopt wel ergens op maar je doet er weinig aan. Veel mensen hebben een passieve hoop: “als datgene waarop ik hoop lukt is het mooi meegenomen en anders maar niet…” Maar dat is niet het soort hoop dat een kind van God heeft. Een levende hoop gaat samen met een levende relatie met God de Vader, bijvoorbeeld door gebed. Gods Geest zal dan met je aan de slag gaan. Dan word je een levende hoop, een levend getuigenis van Gods liefde.

Maar waar hoop je dan op? Petrus schrijft: een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor jou! Oftewel een erfenis die niet weggaat en niet minder wordt. En God zelf bewaakt jou zodat je die erfenis zult ontvangen.

Dat gaat verder dan hopen dat de sportschool weer opengaat of dat je deze zomer een festival kunt bezoeken.

Levende hoop geeft zegen, voor jezelf en voor je geestelijke broers en zussen. En bovenal een vooruitzicht op een toekomst die alle aardse zorgen overstijgt.

Ik wens je Gods nabijheid en een gezegende week toe!

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.’

1 Petrus 1:3-5